เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:56โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
20 ม.ค. 2562 19:56
Comments