เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

โพสต์31 ส.ค. 2560 18:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
    ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(เท่านั้น) ภายในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม โทร.061-9510773

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
31 ส.ค. 2560 18:40
Comments