เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ICU)

โพสต์5 ม.ค. 2561 01:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
    ให้นำส่งสำเนาสัญญาจ้างมากันเงิน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.5 ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เท่านั้น สอบถามโทร. 061-9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
5 ม.ค. 2561 01:54
Comments