เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โพสต์28 ส.ค. 2560 01:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
    ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่กลุ่มฯการเงินเท่านั้น
ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 061.9510773
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
28 ส.ค. 2560 01:48
Comments