เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)

โพสต์27 ก.พ. 2563 18:47โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Comments