เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560

โพสต์29 ม.ค. 2561 18:18โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
29 ม.ค. 2561 18:18
Comments