เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560

โพสต์9 ก.พ. 2561 02:08โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ก.พ. 2561 02:08
Comments