เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (บง.158/61)

โพสต์7 ก.ย. 2561 02:10โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 ก.ย. 2561 02:10
Comments