เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์28 ส.ค. 2560 01:36โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
    ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่กลุ่มฯการเงิน ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.061-9510773    
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
28 ส.ค. 2560 01:36
Comments