เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์26 ก.ย. 2560 00:46โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก)
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
26 ก.ย. 2560 00:46
Comments