โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทำงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์3 ก.ค. 2559 21:06โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ตามไฟล์ที่แนบ
ą
Scan1.JPG
(663k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
ą
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ก.ค. 2559 21:06
Comments