ซักซ้อมแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 ม.ค. 2560 23:16โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
แจ้งโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน
ċ
แจ้งเตรียมความพร้อมลงหน้าเว็บ.rar
(1733k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
25 ม.ค. 2560 23:16
Comments