สำรวจการใช้งานสื่อดาวเทียม ipstar

โพสต์4 เม.ย. 2559 00:22โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
ด้วย สพฐ. แจ้งสำรวจการใช้งานโรงเรียนที่ใช้สื่อจานดาวเทียม ipstar ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งศูนย์ฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
4 เม.ย. 2559 00:22
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
4 เม.ย. 2559 00:22
Ĉ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
4 เม.ย. 2559 00:22
Comments