สำรวจข้อมูลครูวิทย์-คณิตฯ ช่วงชั้นที่ 3

โพสต์31 ต.ค. 2559 21:04โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ด้วย สพฐ.จะดำเนินการพัฒนาครูวิทย์-คณิตฯ ช่วงชั้นที่ 3
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลครูวิทย์-คณิตฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
แล้วรายงานข้อมูล ทาง E-mail : jidapaubn5@gmail.com ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ให้จงได้ ทั้งนี้ สพป.อบ.5 จะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ส่ง สพฐ. ต่อไป
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 ต.ค. 2559 21:04
Comments