สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๒๕๐ คน

โพสต์7 มี.ค. 2560 21:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 250 คน ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอให้โรงเรียนส่งข้อมูล ทางe - mail: dellth.autchara@gmail.com ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560  
สอบถามข้อมูล  0956650588 นางสาวอัจฉรา ทองลือ เจ้าหน้าที่อัตรากำลัง
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 มี.ค. 2560 21:18
Comments