สำรวจข้อมูลอัตรากำลังครู และจำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559

โพสต์18 พ.ค. 2559 20:24โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู และจำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ในการบริหารงานอัตรากำลังและส่งข้อมูล ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 อย่างช้าสุดไม่เกินวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นเอกสารพร้อมแผ่น CD ข้อมูล
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 พ.ค. 2559 20:24
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 พ.ค. 2559 20:25
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
18 พ.ค. 2559 20:26
Comments