แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสนามสอบ

โพสต์2 มี.ค. 2560 23:40โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน ต.ช.ด. รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:41
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 มี.ค. 2560 23:40
Comments