แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O–NET ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ

โพสต์23 ม.ค. 2560 22:19โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 02:13 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในสังกัดเอกชน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:20
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
23 ม.ค. 2560 22:19
Comments