แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์เครือข่าย PEER Center อำเภอบุณฑริก

โพสต์2 ก.ย. 2560 23:12โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 ก.ย. 2560 23:12
Comments