ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

โพสต์23 ส.ค. 2562 04:10โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย