ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังและความขาดแคลนของสถานศึกษา

โพสต์7 มี.ค. 2559 19:53โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและลูกจ้างพนักงานราชการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
1.ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครู+ผู้บริหารนับรวมอัตราว่าง
2.ตรวจสอบตำแหน่งลูกจ้าง พนักงานราชการ
3.ตรวจสอบข้อมูลไปช่วย-มาช่วย 
เป็นการยืนยันข้อมูลอัตรากำลัง เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังในเขตพื้นที่ต่อไป
หากข้อมูลไม่เป็นไปตามเอกสารนี้ให้โรงเรียนรายงานรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยด่วน
งานอัตรากำลัง:โทร 0956650588 นางสาวอัจฉรา ทองลือ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 มี.ค. 2559 19:53
Comments