ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนในระบบ dmc

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:21โดยนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
ตามที่ศูนย์ฯ ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ dmc นั้น บัดนี้ สพฐ ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลแล้ว ปรากฎว่า มีเลขบัตรประชาชนผิดจำนวนมาก จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 ตามรายละเอียดที่แจ้ง
Ċ
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
22 พ.ย. 2560 21:21
ą
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง,
22 พ.ย. 2560 21:21
Comments