แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

โพสต์1 พ.ย. 2559 23:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2559 23:49 ]
แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
หน้าคำสั่งแก้ไขและบัญชีแนบท้ายคำสั่งแก้ไข จะมีสองครั้งคือ 1 เมษายน 2559และ 1 ตุลาคม 2559 ให้ลงเลขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนในหน้าคำสั่งแก้ไขด้วย(สำเนาคำสั่งอยู่ที่โรงเรียน) ลงเลขที่คำสั่งระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2559 และสำเนาเอกสารส่งกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ อย่างละ 3 ชุด (เมษา 59 3 ชุด , ตุลา 59 3 ชุด)
Ċ
img132.pdf
(432k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 พ.ย. 2559 23:44
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 พ.ย. 2559 23:45
Comments