เว็บ สพป.อุบล 5

โพสต์2 ก.พ. 2559 01:06โดยjatuporn thanakityingyong
ด้วยเว็บ สพป.อุบล 5 ไม่สามารถใช้งานได้ ศูนย์ ITEC จึงได้ดำเนินการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้มีช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นการชั่วคราว หากเว็บไซต์ของเขตได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย และสามารถเปิดให้ใช้ได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Comments