เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการคิด(เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย)

โพสต์17 พ.ค. 2560 01:23โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2560 21:07 ]
ตามที่สพป.อบ.5 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อบ.5 นั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ċ
เอกสารดาวน์โหลด.zip
(1589k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
17 พ.ค. 2560 01:23
Comments