อนุมัติจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์8 มี.ค. 2564 19:04โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 19:05 ]
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
8 มี.ค. 2564 19:04
Comments