อนุมัติเงินประจำงวด เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

โพสต์17 พ.ย. 2563 02:15โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
17 พ.ย. 2563 02:15
Comments