อนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

โพสต์4 ม.ค. 2564 20:55โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ม.ค. 2564 20:55
Comments