อนุมัติเงินประจำงวด รายการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒ เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

โพสต์3 พ.ย. 2563 18:53โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
3 พ.ย. 2563 18:53
Comments