อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์27 ก.ค. 2559 01:57โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 2.โรงเรียนบ้านตบหู 3.โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย