โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์21 ก.พ. 2564 20:19โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
21 ก.พ. 2564 20:19
Comments