โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 48 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ จำนวน 101 รายการ

โพสต์22 พ.ย. 2564 20:26โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ จำนวน 101 รายการ