กิจกรรม


ประชุมสามัญข้าราชการครู กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์โดยPR UBON FIVE

อุบล 5 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2563 ประสานการปฏิบัติขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

โพสต์โดยPR UBON FIVE

            สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประสานการปฏิบัติ และติดตามการขับเคลื่อน “เขตคุณภาพ”  โดยมีนายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ    หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

โพสต์23 พ.ย. 2563 00:18โดยPR UBON FIVE


        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายศราวุธ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป. นำบุคลากรดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวปริญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้นได้พบปะ แจ้งข้อราชการและให้กลุ่มงานต่างได้แจ้งข้อราชการ ตลอดจนประสานการปฏิบัติ เพื่อให้ภารกิจงานราชการของ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน “เขตคุณภาพ”  ณ หน้าอาคารอำนวยการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

มอบเงินสนับสนุนรางวัลในการจับสลากร้านรวมน้ำใจกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม

โพสต์16 พ.ย. 2563 21:09โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2563 21:26 ]

        นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบนายดนตรี มีเบ้า รอง ผอ.สพป. นายกัญญา เสนสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบเงินสนับสนุนรางวัลในการจับสลากร้านรวมน้ำใจกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมเพื่อหารายได้ในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ราษฎรที่ยากจนขาดแคลนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเตย อ.เดชอุดม

โพสต์16 พ.ย. 2563 20:43โดยPR UBON FIVE

         นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเตย อ.เดชอุดม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563      โดยมีนายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเตย ร่วมให้การต้อนรับ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63

โพสต์16 พ.ย. 2563 06:15โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำบุคลากรดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวปริญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้นได้พบปะ แจ้งข้อราชการ และให้กลุ่มงานต่างๆได้แจ้งข้อราชการ ตลอดจนประสานการปฏิบัติ เพื่อให้ภารกิจงานราชการของ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน เขตคุณภาพ”  ณ หน้าอาคารอำนวยการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


1-10 of 1364