กิจกรรม


ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ

โพสต์โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล - ป.1 เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียน ตชด.ศาสตราจารย์ ดร.เนวิน สคริมชอว์ ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมและติดตาม การเตรียมพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:28โดยPR UBON FIVE


วันที่ 21 มกราคม 2562 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกและเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารอำนวยการ

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน

โพสต์19 ม.ค. 2562 07:13โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2562 07:18 ]


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกับส่วนราชการทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด เดินทางเข้าตรวจพื้นที่และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียน ตชด.ศาสตราจารย์ ดร.เนวิน สคริมชอว์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี และในการตรวจพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำรองเท้านักเรียนมามอบให้กับนักเรียน พร้อมมอบเครื่องตัดหญ้าให้กับโรงเรียน โดยมีนักเรียนและครูใหญ่ ให้การต้อนรับและรับมอบ ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โพสต์19 ม.ค. 2562 06:45โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด อันจะนำไปสู่การส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) , NT ให้สูงขึ้น และสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 19 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 254 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนละ 1 คน 254 โรงเรียน ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนละ 1 คน 91 โรงเรียน รวม 345 คน ณ หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน

โพสต์17 ม.ค. 2562 18:12โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียน ตชด.ศาสตราจารย์ ดร.เนวิน สคริมชอว์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี และจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.บุณฑริก ให้การต้อนรับ

อุบล 5 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 18:09โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ภายใต "คุณธรรมครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" โดยกำหนดจัดงานวันครูแบ่งพื้นที่เป็นรายอำเภอ รวม 6 อำเภอ ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ภาคบ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำหรับ อ.เดชอุดม ภาคเช้าจัดงานวันครู ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว และภาคบ่าย ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน และ อ.บุณฑริก จัดงานวันครู ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก , อ.นาจะหลวย ณ หอประชุม โรงเรียนนาจะหลวย , อ.น้ำยืน ณ หอประชุม โรงเรียนน้ำยืน , อ.น้ำขุ่น ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.น้ำขุ่น และ อ.ทุ่งศรีอุดม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านโคกชำแระ โดยมอบหมาย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานและกิจกรรมวันครู ในแต่ละอำเภอ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์13 ม.ค. 2562 23:43โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปี 2562 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี 2559 ให้กับสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเด่น ในด้านต่างๆ จำนวน 3 สาขา มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 รายการ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร จ่ำนวน 14 ท่าน
จากนั้น ได้ประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิเช่น การบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 "บริจาคโลหิต จิตอาสา หนึ่งหยดจากครู สู่หลายชีวิตใหม่" โดยรับบริจาคในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว การสอบ Pre O-Net ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 การเตรียมความพร้อมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) และการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

โพสต์13 ม.ค. 2562 23:39โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอำนวยการ

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 32 อัตรา

โพสต์10 ม.ค. 2562 23:17โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 32 ราย เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา-มารดา จัดการเรียนการสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและเป็นคนเก่ง คนดี ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

โพสต์10 ม.ค. 2562 22:57โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนใหม่และร่วมทำบุญตักบาตร งานทำบุญขึ้นอาคารเรียน ณ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเรียน สปช.105/29 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายจารึก โสมรักษ์ ผอ.โรงเรียนดำรงสินอุทิศ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.เดชอุดม ครู ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดป้ายครั้งนี้

1-10 of 786