กิจกรรม


ต้อนรับบุคลากร ย้ายมาปฏิบัติราชการ

โพสต์โดยPR UBON FIVE


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ให้การต้อนรับ คณะบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งนำโดย นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี และส่ง นายพรเทวา คูณทรัพย์ นิติกรชำนาญการ เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 5 มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา "สู่ผู้เรียนคุณภาพ"

โพสต์23 พ.ค. 2562 05:25โดยPR UBON FIVE


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน
การประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและทิศทางในการขับเคลื่อนให้เกิดเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ และในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้บุคลากรในสังกัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ของกลุ่่มงานต่างๆ เพื่อสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด ให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.อุบลนราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์เสริมสร้างศัภยภาพบุคลากร

การอบรม "ครูวิทยากร...ค่ายรักษ์พงไพร"

โพสต์22 พ.ค. 2562 07:13โดยPR UBON FIVE


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลักสูตร "ครูวิทยากร...รักษ์พงไพร" ในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดค่ายนักเรียนตามแผนปฏิบัติการในลำดับต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำจากสพป.อุบลราชธานี เขต 1 เขต 5 สพป.ยโสธร เขต 1 และภาคีเครือข่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/62

โพสต์22 พ.ค. 2562 06:51โดยPR UBON FIVE


นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วยฯ และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 เพื่อรับทราบนโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลาง นำสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

งานต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:35โดยPR UBON FIVE


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมใจจัดงานต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข และนางกนกพิชญ์ แสนทวีสุข ภริยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
โดยในภาคเช้า เวลา 09.09 น. ได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เป็นพิธีต้อนรับ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ท่านใหม่ และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลำพูน เขต 2 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

งานต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:24โดยPR UBON FIVE


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมใจจัดงานต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข และนางกนกพิชญ์ แสนทวีสุข ภริยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
โดยในภาคเช้า เวลา 09.09 น. ได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เป็นพิธีต้อนรับ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ท่านใหม่ และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลำพูน เขต 2 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"

โพสต์17 พ.ค. 2562 02:14โดยPR UBON FIVE


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน จากที่สมัครทั้งหมด 15 โรงเรียน โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ทั้งนี้ การเข้าค่ายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งนำไปต่อยอด ขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง

คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"

โพสต์17 พ.ค. 2562 01:20โดยPR UBON FIVE


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน จากที่สมัครทั้งหมด 15 โรงเรียน โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ทั้งนี้ การเข้าค่ายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งนำไปต่อยอด ขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง

คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"

โพสต์17 พ.ค. 2562 01:19โดยPR UBON FIVE


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน จากที่สมัครทั้งหมด 15 โรงเรียน โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ทั้งนี้ การเข้าค่ายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งนำไปต่อยอด ขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง

ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:41โดยPR UBON FIVE


นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วยฯ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและประธานกลุ่มผู้บริหารสตรีในสังกัด พร้อมแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

1-10 of 881