กิจกรรม


ร่วมชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”19 ก.ย.61

โพสต์19 ก.ย. 2561 03:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคำบอน  

คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

โพสต์17 ก.ย. 2561 02:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงมุทิตาแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โพสต์14 ก.ย. 2561 04:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงมุทิตาแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อให้ลูกจ้างได้มีการพบปะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างลูกจ้างด้วยกันในส่วนของการปฏิบัติงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานในหน้าที่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แจ้งผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของชมรมลูกจ้างส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆที่ลูกจ้างพึงมีพึงได้จากการเข้ารับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย โดยมีนายประยงค์ บุญเสริฐ ประธานชมรมลูกจ้างส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โดมจานลานแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ


ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายเกษม ศิริโคตร

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:18โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายเกษม ศิริโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย พร้อมด้วยนายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก อำเภอเดชอุดม และนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย

 คลิกดูรูปภาพ


พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่โรงเรียนบ้านซำหวาย

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่โรงเรียนบ้านซำหวาย อำเภอน้ำยืน และรับมอบถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนจากบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด โดยมีนายบุญเรือง คงสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำหวาย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านซำหวาย อำเภอน้ำยืน

 คลิกดูรูปภาพ


ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายธวัชชัย พันธ์ดี

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายธวัชชัย พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอน้ำขุ่น พร้อมด้วยนายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก อำเภอเดชอุดม และนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอน้ำขุ่น

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายในการประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม ปีการศึกษา 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา อำเภอน้ำยืน

คลิกดูรูปภาพ 


ร่วมชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”12 ก.ย.61

โพสต์12 ก.ย. 2561 02:48โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

โพสต์11 ก.ย. 2561 03:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทรแก้ว พิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษา รางวัลการแข่งขันโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รางวัลการวาดภาพจินตนาการอนาคต หัวข้อ “เครื่องมือเครื่องใช้ในอีก 30 ปีข้างหน้า” โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 1 – 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่มีผลคะแนนการพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) ปีการศึกษา 2559 – 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 1 – 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nationnal Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 1 – 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 676