กิจกรรม สพป.อุบล 5


พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์27 พ.ค. 2560 08:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูุปภาพ


ชุมนุมลูกเสือในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์27 พ.ค. 2560 08:11โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน ในพิธีชุมนุมลูกเสือในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ


พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โพสต์26 พ.ค. 2560 07:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ

 


อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์(เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย) รุ่นที่ 2

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการคิดครูคณิตศาสตร์ สพป.อุบลราชธานี 5 (เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ    อินเดีย) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 91 โรงเรียน 150 คน  โดยมีนางสุดาพร สายแวว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    อุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


พิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 00:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการคิดครูคณิตศาสตร์ สพป.อุบลราชธานี 5 (เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย) รุ่นที่ 1

โพสต์24 พ.ค. 2560 02:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการคิดครูคณิตศาสตร์ สพป.อุบลราชธานี 5 (เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกโรงเรียน จำนวน 290 คน เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรปภาพ


พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์24 พ.ค. 2560 01:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560     เวลา 18.00 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

  คลิกดูรูปภาพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก อำเภอบุณฑริก ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 01:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก อำเภอบุณฑริก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คุณครูผู้สอน 5 วิชาหลัก สามารถวิเคราะห์ผลการสอบ  O-NET และเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ

โพสต์19 พ.ค. 2560 01:06โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 150 คน วิทยากร นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่3/2560

โพสต์18 พ.ค. 2560 03:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเตรียมการจัดค่ายการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 267