กิจกรรม


มอบเงินกองทุนฯช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

โพสต์7 ส.ค. 2564 17:24โดยPR UBON FIVE


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์27 ก.ค. 2564 03:20โดยPR UBON FIVE


        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบนายศราวุธ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาข้อมูล O1- O43 ตามรายละเอียดที่ สพฐ.กำหนด เพื่อที่จะนำส่งไฟล์ดังกล่าวให้ผู้ดูแลระบบ ITA Online ต่อไป ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์11 ก.ค. 2564 07:58โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบนาย นายศราวุธ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป. ร่วมต้อนรับ     คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังและรับทราบ นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา               หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

1-10 of 1561