กิจกรรม


ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการฯ กพฐ.(ดร.อัมพร พินะสา)

โพสต์โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน สพป.บึงกาฬ โดยการต่อยอดการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ณ โรงเรียนคำแก้วโนนสามัคคี อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ศึกษาดูงานเขตพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ สพป.บึงกาฬ

โพสต์โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำโดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ สพป.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อนำมาพัฒนา ต่อยอดการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเกิดเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ โดยมี นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รักษาการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

อบรมพัฒนาบุคลากรเขตฯ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

โพสต์11 ก.ย. 2562 07:08โดยPR UBON FIVE


วันที่ 11 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว กิจกรรมการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย ภาคเช้า เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ตามการแบ่งทีมแบบไขว้สายงาน ทั้ง 4 ทีม (Cross Functional Team) และภาคบ่าย เป็นกิจกรรมจิตอาสา UBN5 พัฒนาเขตพื้นที่ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทำบุญ 9 วัด ณ วัดแสงเกษม (วัดที่ 7 ของการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา)

โพสต์11 ก.ย. 2562 07:05โดยPR UBON FIVE


วันที่ 11 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำโดย นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงามและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายใต้กิจกรรมทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลช่วงเข้าพรรษา ณ วัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดที่ 7 ของการร่วมทำบุญ

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ปี 61

โพสต์10 ก.ย. 2562 01:03โดยPR UBON FIVE


วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2561 (SAR) โดยมี นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ร่วมแจ้งแนวทางการสรุปผลฯ ณ ห้องประชุมแคนา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์10 ก.ย. 2562 00:06โดยPR UBON FIVE


วันที่ 10 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศีกษา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ประชุมพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 62

โพสต์9 ก.ย. 2562 08:21โดยPR UBON FIVE


วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนโยบายแผน ประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน เพื่อให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 62

โพสต์9 ก.ย. 2562 08:12โดยPR UBON FIVE


วันที่ 9 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำโดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์์ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ สตผ. สพฐ. และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

โพสต์8 ก.ย. 2562 19:47โดยPR UBON FIVE


วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นพันธสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ขานรับนโยบายของรัฐบาล จากนั้น ได้พบปะ แจ้งข้อราชการ ให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อาคารอำนวยการ

กิจกรรมทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม(วัดที่ 6)

โพสต์6 ก.ย. 2562 05:45โดยPR UBON FIVE


วันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งศรีอุดมและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหนองอ้มนาห่อม ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายใต้กิจกรรมทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลช่วงเข้าพรรษา ณ วัดนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดที่ 6 ของการร่วมทำบุญ

1-10 of 1070