กิจกรรม


ตรวจเยี่ยม นิเทศ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์โดยPR UBON FIVE


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และนิเทศ 100% เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด โดยมี ส.ต.ต.สมพงษ์ แก้วมณี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และรับการตรวจเยี่ยมนิเทศครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ และโรงเรียนอุดมสามัคคี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

การประชุมสามัญฯ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์

โพสต์15 พ.ย. 2562 05:47โดยPR UBON FIVE


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์ โดยมี นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 โรงเรียน รวม 145 คน เข้าประชุม นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสูง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ตรวจเยี่ยม นิเทศ 100% ขับเคลื่อนคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ร.ร.บ้านโนนสว่างวังเสือ และ ร.ร.บ้านตาโอง

โพสต์14 พ.ย. 2562 07:08โดยPR UBON FIVE


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กลุ่มเครือข่า่ยสถานศึกษาไพบูลย์ และโรงเรียนบ้านตาโอง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขี้เหล็ก โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมนิเทศ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 23:25โดยPR UBON FIVE


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพืิ้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้น ประธานการประชุม ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน จำนวน 10 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

การสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประจำปี 2562

โพสต์10 พ.ย. 2562 02:47โดยPR UBON FIVE


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำโดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประจำปี 2562 ซึ่งได้ปฏิบััติสืบทอดกันมา เป็นปีที่ 6 ณ วัดบ้านหนองสำราญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมียอดเงินทำบุญกฐินสามัคคี จำนวนทั้งสิ้น 475,099 บาท 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

โพสต์10 พ.ย. 2562 00:56โดยPR UBON FIVE


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ซึ่งนำโดย คุณกัญญา ปัญญาอาจองค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ร่วมกับ ห.จ.ก.ชวนชัยเดชอุดม ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 7 โรงเรียน และในพื้นที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การประชุมครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานประเพณีการทอดกฐิน

โพสต์8 พ.ย. 2562 06:44โดยPR UBON FIVE


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสืบสานประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทีมีมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 254 โรงเรียนๆ ละ 1 คน และบุคลากรในสำนักงาน 46 คน รวม 300 คน 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แบ่งกลุ่มตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้องค์กฐินสามัคคี
2. ฐานการเรียนรู้เซียมซีทวีโช
3. ฐานการเรียนรู้ขนมข้าวต้มรวมใจสู่สายใยบุญ
4. ฐานการเรียนรุ้วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน
5. ฐานนิทรรศกาลประเพณีการทอดกฐิน
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ลงพื้นที่เชิงบูรณาการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์7 พ.ย. 2562 06:23โดยPR UBON FIVE


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เชิงบูรณาการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐิน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประจำปี 2562

โพสต์6 พ.ย. 2562 03:39โดยPR UBON FIVE


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐิน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญกฐิน ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โฮมบุญ ห่อข้าวต้มและจัดสถานที่ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
- วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จัดตั้งกองกฐิน ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยภาคกลางคืนมีพิธีสมโภชน์กองกฐิน 
- วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นำกองกฐินทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองสำราญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญกุศลทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้ และขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อจัดทำเซียมซี หารายได้สมทบเข้ากองบุญกฐิน ตลอดจนข้าวสารและวัสดุที่ใช้ในการห่อข้าวต้ม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจัดงานบุญกฐิน ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

การประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

โพสต์4 พ.ย. 2562 05:16โดยPR UBON FIVE


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เด็กหญิงวิสุดาลักษณ์ สิทธิเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าก้าว รับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ร่วมต้อนรับ และร่วมรับการประเมินครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านป่าก้าว อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

1-10 of 1122