กิจกรรม


ประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจศพ นายเสกสรรค์ กองกแก้ว อดีต ผอ.ร.ร.บ้านนาแคน

โพสต์โดยPR UBON FIVE


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจศพ นายเสกสรรค์ กองแก้ว อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านนาแคน ณ เมรุวัดโพธาราม ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ซึ่งจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สิริอายุ 57 ปี ทั้งนี้ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายเสกสรรค์ กองแก้ว มา ณ โอกาสนี้

ประชุมติดตามการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ไตรมาสที่ 3

โพสต์โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามการรายงานมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ประชุมกลั่นกรองรายงานฯ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าประชุม เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

อบรมพัฒนาบุคลากรโครงการอาหารกลางวัน

โพสต์โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว โดยมี นายเอนกพงศ์ โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ดี อันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีภาวะทุพโภชนาการสมวัย จัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา 254 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป้าหมาย ครูผู้ปฏิบัติงานอาหารกลางวันและครูพัสดุโรงเรียน จำนวน 508 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ.

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านนาแคน

โพสต์15 ก.ค. 2562 09:20โดยPR UBON FIVE


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมวางหรีดเคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเสกสรรค์ กองแก้ว อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านนาแคน โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 186 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ และกำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เมรุวัดโพธาราม ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี จึงแจ้งข่าวมายังท่านที่เคารพนับถือ และขอเชิญไปร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ในครั้งนี้ด้ว

ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

โพสต์15 ก.ค. 2562 09:01โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ (Knowledge Center of Anuban Sisaket : KCA) และตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 07:22โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง รายการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู ตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม รับการประเมินเชิงประจักษ์ฯ ต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 07:11โดยPR UBON FIVE


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 นำโดย นายเทวรัฐ โตไทยะ ประธานกรรมการ ออกประเมินเชิงประจักษ์ฯ โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผลการประเมินเอกสารผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีผลการประเมิน 120 คะแนนขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับ นางสาวศิริพร ถาวร ผอ.โรงเรียน นำเสนอข้อมูลประกอบการประเมิน นายเอนกพงศ์ โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้

ประเพณีแห่เทียนพรรษา "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" อำเภอเดชอุดม

โพสต์12 ก.ค. 2562 05:13โดยPR UBON FIVE


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท พร้อมด้วย นายคงเดช สมดี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดมและบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ณ วัดเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

อบรมวิชาการ "วิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2

โพสต์12 ก.ค. 2562 02:06โดยPR UBON FIVE


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์” ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยมี นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รู้คิดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบูรณาการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัย คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนนำร่องโครงการ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 74 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 148 คน อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว ทั้งนี้ก่อนเร่ิมอบรม ประธานในพิธี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมและคณะวิทยากร ได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย

1-10 of 991