บริจาคโลหิต

โพสต์1 มี.ค. 2559 07:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเก็บไว้ในคลังสำรองเลือดสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นฉุกเฉินต่อไป โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้มารับบริจาคโลหิตที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

คลิกดูรูป


Comments