บริจาคโลหิต

โพสต์21 พ.ย. 2559 02:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments