บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.

โพสต์14 ส.ค. 2562 08:15โดยPR UBON FIVE

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในการประชุม เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 115 โรงเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments