อบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.13

โพสต์25 ก.พ. 2559 21:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 21:17 ]

เมื่อวันที่   26 กุมภาพันธ์  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนวิทยฐานะ            ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.13 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์                                            อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูป


Comments