บทความไม่มีชื่อ

โพสต์5 พ.ย. 2561 03:09โดยPR UBON FIVE

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้้นที่การศึกษาสุจริต และต่อจากนั้น ได้พบปะและแจ้งข้อราชการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบและถือปฏิบัติ ณ อาคารอำนวยการ
Comments