ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กและวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์2 ม.ค. 2562 05:38โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 05:42 ]

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา พร้อมปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดงานวันเด็กและวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
Comments