การฝึกอบรมนักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life saving) ประจำปี 2560

โพสต์29 มี.ค. 2560 05:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2560 05:55 ]
 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมนักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life saving) ประจำปี 2560 เพื่อฝึกอบรมนักเรียนภาครัฐและเอกชนให้ลอยน้ำได้และช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบภัยทางน้ำและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สระน้ำมนธิรา รีสอร์ท 
คลิกดูรูปภาพ
Comments