การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 03:14โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 03:15 ]
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบนโยบาย จุดเน้นอุบล 5 นักเรียนได้เข้าเรียนครบ 100% ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 นำICTมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และในแต่ละการศึกษาควรเกิดความสำเร็จ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments