บุคลากร สพป.อบ 5 ร่วมเดินทางไปส่ง นางสาวศรีนุช โสระเวช

โพสต์9 พ.ค. 2560 18:57โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร และนายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเดินทางไปส่ง นางสาวศรีนุช โสระเวช              เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

คลิกดูรูปภาพ


Comments