จัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.

โพสต์3 พ.ย. 2559 06:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยมีบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค(1) , (2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5 มาใช้สิทธิลงคะแนน ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5
Comments