จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ

โพสต์11 เม.ย. 2560 03:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดยมีนายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้พบปะพนักงานราชการ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments