ชี้แจงการดำเนินการโครงการระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-office)

โพสต์15 มี.ค. 2559 01:11โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) โดยมีนายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วิทยากร ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูป


Comments