ชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์28 พ.ค. 2559 03:29โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในพิธีชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Comments