Coaching and Mentoring กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์31 ส.ค. 2559 05:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประมวลใจ ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments