ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์23 ส.ค. 2559 01:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายประไพ รัตนไพจิต ประธานกรรมการ นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา กรรมการ และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ กรรมการ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments