ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

โพสต์3 ส.ค. 2559 00:48โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง อำเภอทุ่งศรีอุดม โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม กล่าวต้อนรับ นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายสุรชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปภาพ


Comments