ฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือกลุ่มเครือสถานศึกษาข่ายแก้งโนนกาเร็น

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น ในการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านไฮตาก อำเภอเดชอุดม

Comments